Historia

Lasy i leśnictwo na terenach, które dziś wchodzą w skład Nadleśnictwa Ustroń od wieków stanowiły ważny element życia tutejszych mieszkańców. Można przyjąć, że gospodarka leśna, rozumiana jako planowe działanie, miała tu swój początek już w XVII wieku. Wówczas ziemie te objęli w posiadanie Habsburgowie, którzy zarządzali tutejszymi lasami aż do 1918 roku, kiedy to na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego przeszły pod Przymusowy Zarząd Państwowy we Lwowie.

Położenie

Nadleśnictwo Ustroń jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Położone jest w południowej części województwa śląskiego na obszarze Beskidu Śląskiego oraz Krainy Śląskiej, przy granicy państwa z Republiką Czeską.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć Nadleśnictwa Ustroń

Projekty i fundusze

MRG 2 Mała Retencja Górska

Projekty rozwojowe

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii(OZE).