Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy i leśnictwo na terenach, które dziś wchodzą w skład Nadleśnictwa Ustroń od wieków stanowiły ważny element życia tutejszych mieszkańców. Można przyjąć, że gospodarka leśna, rozumiana jako planowe działanie, miała tu swój początek już w XVII wieku. Wówczas ziemie te objęli w posiadanie Habsburgowie, którzy zarządzali tutejszymi lasami aż do 1918 roku, kiedy to na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego przeszły pod Przymusowy Zarząd Państwowy we Lwowie.

       Nadleśnictwo Ustroń, w obecnym kształcie, utworzono w 1973 roku, łącząc trzy mniejsze nadleśnictwa: Brenna, Hażlach oraz Ustroń. Na tutejszych lasach mocne piętno odcisnął gwałtowny rozwój przemysłu w XIX wieku. Zapotrzebowanie na drewno zgłaszane przez kopalnie, a także huty żelaza (między innymi z Ustronia) spowodowało, że lasy były bardzo intensywnie eksploatowane. W miejsce wycinanych, naturalnych drzewostanów bukowych i jodłowych sadzono wówczas szybko rosnącego świerka. Stąd w lasach Beskidu Śląskiego tak duży udział tego gatunku. Działania leśników już od kilkudziesięciu lat zmierzają do przywrócenia lasom ich naturalnego składu gatunkowego, w którym królują buk i jodła.