Aktualności Aktualności

Czas storczyków

Storczyk blady to najwcześniej kwitnący rodzimy gatunek storczyka. Na terenie Nadleśnictwa Ustroń występuje aż kilkadziesiąt gatunków reprezentujących tę florystyczną rodzinę.

Teren Pogórza Cieszyńskiego to prawdziwe „zagłębie florystyczne”, w którym duży udział mają gatunki rzadkie i chronione, w tym m.in.  rośliny z rodziny storczykowatych.  Od  czasu międzywojnia  stwierdzono tu występowanie aż 33 gatunków rodzimych storczyków. Z tej liczby 9 gatunków od dłuższego czasu nie zostało potwierdzonych. Do grona botanicznych osobliwości niewątpliwie można zaliczyć  storczyka bladego (Orchis pallens). To  najwcześniej kwitnący gatunek storczyka w Polsce.  W tym roku pierwsze kwiaty pokazały się właśnie teraz , w pierwszej połowie maja. Przy sprzyjającej aurze wkrótce kwitnąć zacznie inny bardzo rzadki w Polsce przedstawiciel rodziny storczykowatych- kruszczyk drobnolistny  (Epipactis microphylla). Storczykowy sezon zakończy we wrześniu kręczynka jesienna ( Spiranthes spiralis) . W Polsce wszystkie gatunki storczyków występujące w stanie dzikim są objęte ochroną gatunkową. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać oraz przewozić przez granicę państwa.