Lasy nadleśnictwa

Zarządzamy lasami Skarbu Państwa o powierzchni niemal 12 tys. ha. Wyjątkowość terenów, na których mamy szczęście pracować zaklęta jest w ich różnorodności. Nizinny krajobraz „Żabiego Kraju” usiany licznymi stawami rybnymi, malownicze, pełne storczyków lasy pogórza czy wreszcie strome stoki i góry Beskidu Śląskiego.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego"

LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" został utworzony 19 grudnia 1994 r. Objął tereny nadleśnictw: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła położone w pasmach Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego. Jego łączna powierzchnia leśna wynosi 37 410 ha. Część północną kompleksu stanowią niewysokie wzgórza (300-520 m n.p.m.) oraz fragment doliny Wisły ze Zbiornikiem Goczałkowickim.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.