Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Żabi kraj

Nadleśnictwo Ustroń w północnej części obejmuje tereny nizinne, za które uznaje się te leżące poniżej 300 m n.p.m. To tak zwany Żabi Kraj, gdzie najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu są stawy hodowlane. Dzięki tak licznym zbiornikom wodnym doskonałe warunki do życia odnajduje tu szereg gatunków ptaków, w tym: bąki, rybitwy białoskrzydłe, błotniaki stawowe, bączki, trzmielojady czy bociany czarne oraz herbowe bieliki.

 

    

       Bielik – polski ptak herbowy – przez ostatnie sto lat powiększył w Polsce wielkość populacji 25-krotnie. Jest to efekt zarówno poprawy stanu środowiska, jak i zmiany sposobu zagospodarowania lasów oraz troski leśników o tego pięknego drapieżnika. Na terenie Nadleśnictwa Ustroń wydzielone są w chwili obecnej dwie strefy specjalnej ochrony, w których zlokalizowane są gniazda bielika. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ są to najdalej na południe wysunięte miejsca gniazdowania tego chronionego ptaka w Polsce.

       Lasy w części nizinnej Nadleśnictwa Ustroń stanowią jedynie kilkanaście procent powierzchni tego terenu. Są to wielogatunkowe drzewostany, które tworzą: sosna, świerk, olsza, brzoza, modrzew oraz dąb. Ten ostatni rośnie na wilgotnych glebach, często w sąsiedztwie stawów.