Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Obok gospodarki leśnej prowadzimy na szeroką skalę edukację leśną. Corocznie w naszych zajęciach i warsztatach bierze udział ponad 7 tys. osób.

  •        Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik" jest ważnym i dobrze przygotowanym miejscem do prowadzenia lekcji o środowisku, prelekcji, konferencji i warsztatów
ekologicznych. W pomieszczeniach ośrodka można obejrzeć eksponaty przyrodnicze
związane z lasem oraz zapoznać się z elementami gospodarki leśnej.
W ośrodku znajduje się w sumie pięć sal ze stałymi ekspozycjami, po których
oprowadzają specjalnie wykwalifikowani leśnicy przygotowani do pracy z każdą grupą wiekową.
W „Leśniku" mogą Państwo zdobyć wiele ciekawych informacji o regionie,
o lesie i pracy w lesie, o zwierzętach i roślinach.
 
 
  •        Każda z trzech ścieżek edukacyjnych ("Skalica", "Czantoria", "Brenna Bukowa - Karkoszczonka") i tablice informacyjne przy szlakach oraz parkingach leśnych są nośnikiem informacji zarówno na temat lokalnych walorów przyrodniczych, jak i zadań wykonywanych przez samych leśników. Prowadzimy ciekawe prelekcje, zajęcia edukacyjne w specjalnie przygotowanych salach oraz warsztaty terenowe w lesie, gdzie zabawa miesza się z nauką. Bierzemy udział w rozmaitych imprezach plenerowych. Nasze zajęcia skierowane są do wszystkich odbiorców – od przedszkolaków po studentów uniwersytetu trzeciego wieku. Spotkania te nie tylko poszerzają wiedzę na temat przyrody, ale przede wszystkim pozwalają ją lepiej zrozumieć.
       Zajęcia edukacyjne prowadzimy dla zorganizowanych grup po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.