Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu (główna strona Lasów Państwowych)

Wydział Ochrony Ekosystemów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach informuje, że na stronie internetowej RDLP w Katowicach zamieszczone zostały w zakładce „Ochrona lasu" dokumenty podsumowujące działania monitoringowe prowadzone w 2014 roku, do ściągnięcia których służą linki umieszczone poniżej:

·         Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym

·         Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby