Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
   

Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miast i gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice zostało w dniu 31.12.2013 pomiędzy: Starostą Cieszyńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ustroń.
Nadzór prowadzą leśniczowie w lasach własności osób fizycznych na powierzchni około 3790,2 ha, dla których został opracowany uproszczony plan urządzania lasu.

Powierzchnie lasów wynoszą:

 • w gminie Brenna - 1914,5 ha
 • w gminie Chybie - 2,6 ha
 • w gminie Cieszyn - 29,8 ha
 • w gminie Dębowiec - 93,5 ha
 • w gminie Goleszów - 411,5 ha
 • w gminie Hażlach - 219 ha
 • w gminie Skoczów - 106 ha
 • w gminie Strumień - 101,1 ha
 • w gminie Ustroń - 794,8 ha
 • w gminie Wisła - 50,4 ha
 • w gminie Zebrzydowice - 66,9 ha

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Materiały do pobrania