Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Góry

Południową część Nadleśnictwa Ustroń zajmują obszary typowo górskie. Góry Beskidu Śląskiego porastają najczęściej buki, świerki, jawory i jodły. To właśnie tutaj znajdują się najbardziej rozległe kompleksy leśne, które stanowią miejsce do życia dla rzadkich i cennych gatunków zwierząt. Warto wspomnieć o wilku i rysiu, puchaczu, głuszcu, salamandrze plamistej czy traszce karpackiej.

       W lasach Beskidu Śląskiego występuje kilka rzadkich gatunków sów, w tym największy - puchacz czy niewiele mniej imponujący puszczyk uralski, który ma tu zachodnią granicę zasięgu występowania. W ustrońskich lasach spotykamy również najmniejszą europejską sowę, czyli sóweczkę.
       Ciekawym składnikiem górskich lasów w Nadleśnictwie Ustroń jest jodła. Rzadko tworzy lite drzewostany, najczęściej rośnie w buczynach lub świerczynach. W Beskidach jodły osiągają imponującą wysokość dochodzącą czasami do 50 metrów. Charakterystyczne dla tego gatunku jest to, że w młodości lubi rosnąć w cieniu.