Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Ustroń
PGL LP Nadleśnictwo Ustroń
+48 33 854 35 21
+48 33 854 34 16

UWAGA! Adres: ustron@katowice.lasy.gov.pl nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Podania kierowane na ten adres, zgodnie z art.63 § 1 zd.2 k.p.a. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

ul. 3 Maja 108
43-450 Ustroń
NIP 548-007-79-55

ePUAP: pgl_lp_0235/SkrytkaESP

REGON 071001910

Nr konta:

Bank PKO BP S.A. oddział w Ustroniu 60 1020 1390 0000 6602 0117 5884

ING Bank Śląski oddział w Ustroniu    19 1050 1096 1000 0001 0109 3789

 

 

Nadleśniczy
Sławomir Kohut
+ 48 33 854 35 21
Zastępca Nadleśniczego
Joanna Kalinowska - Dyrda
+ 48 33 854 35 21
Główna Księgowa
Janina Glac
+ 48 33 854 35 21
Inżynier Nadzoru
Witold Ziebura
+48 33 854 35 21

Dział Gospodarki Leśnej

Kamil Pilch
Specjalista ds. zagospodarowania lasu - ochrona lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *332
Judyta Śliwka
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *334
Łukasz Kołder
Specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *331
Wiktor Naturski
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *333
Dorota Górny
St. referent ds. hodowli lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *335

Dział Finansowo-Księgowy

Janina Glac
Główna Księgowa
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *611

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Gabryś
Sekretarz
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *671

Specjalista ds. pracowniczych

Magdalena Glajcar
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 33 854 35 21 wew. *131

Posterunek Straży Leśnej

Grzegorz Armata
Komendant
Tel.: +48 33 854 35 21 wew. *221

Ochrona Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych Osobowych