Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Obszar Nadleśnictwa znajduje się w zasięgu naturalnym większości gatunków lasotwórczych. Drzewostany Nadleśnictwa cechują się dość dużym zróżnicowaniem zarówno gatunkowym, jak i wiekowym. Również przestrzennie, w zależności od ukształtowania terenu, wysokości n.p.m. występuje zmienność w składach gatunkowych drzewostanów.

          

    

       

      Na terenie Nadleśnictwa Ustroń przeważają następujące siedliska:

  • Grąd Środkowoeuropejski i subkontynentalny (ok. 37%)
  • Kwaśne buczyny (ok. 33%)
  • Żyzne buczyny (ok. 23%)
  • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (3%)
  • Jaworzyny i lasy klonowo -lipowe na stromych stokach i zboczach (2%)