Aktualności Aktualności

Przyrodnik Ustroński

20 listopada w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbyła się prezentacja najnowszego, 18 numeru rocznika „Przyrodnika Ustrońskiego” .

Od osobliwości przyrodniczych po wykorzystanie najnowszych technologii przyjaznych dla środowiska i nieznane wątki przyrodniczej historii regionu- tak szerokiego wachlarza tematów mogą się spodziewać czytelnicy 18 zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”. Wśród  nich na szczególną uwagę zasługuje tekst zilustrowany wyjątkowymi fotografiami poświęcony perkozom i ich zwyczajom  godowym autorstwa Andrzeja Jończyka. Miłośników historii zainteresują losy kolekcji geologicznej Ludwiga Hoheneggera, dyrektora arcyksiążęcych kopalń i hut, które przybliża Zygmunt Białas. O potrzebie ochrony przydrożnych drzew zajmująco piszą Aleksander Dorda i Stanisław Kawecki. Dla miłośników motoryzacji autorki Katarzyna Bocek i Joanna Siedlok przygotowały sprawozdanie z rocznych doświadczeń  Energetyki Cieszyńskiej w użytkowaniu samochodu elektrycznego. W najnowszym numerze „Przyrodnika Ustrońskiego” nie zabrakło także tekstów poświęconych przyrodniczym osobliwościom regionu,  wiele  z nich to doskonała  inspiracja do samodzielnego obserwowania najbliższego otoczenia, które przy bliższym poznaniu niejednym może zaskoczyć.     

„Przyrodnik Ustroński”   to pismo , które  w konsekwentny sposób prezentuje szeroko rozumianą ochronę środowiska  na terenie Śląska Cieszyńskiego.  Rocznik jest jedyną w swoim rodzaju kroniką  dokumentującą podejmowane przez lokalne społeczności  działania na rzecz ekologii, prezentacji walorów przyrodniczych regionu, edukacji ekologicznej a także pojawiających się w tych dziedzinach zagrożeń . „Przyrodnik Ustroński” z dużą pieczołowitością przywraca również pamięć o postaciach zasłużonych dla rozwoju  nauk przyrodniczych , społecznej świadomości  ekologicznej i ochrony zasobów naturalnych cieszyńskiej ziemi.  Od  pierwszego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego”  ogromna wartością  wydawnictwa  są zdjęcia ilustrujące teksty, często pochodzące z prywatnych archiwów .   Materiały zamieszczane w Przyrodniku i redakcja samego pisma to efekt społecznej pracy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk, które łączy wrażliwość na piękno natury i potrzeba ochrony lokalnego  dziedzictwa przyrodniczego.

Zdjęcia: Sławomir Kohut.