Aktualności Aktualności

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Nadleśnictwo Ustroń jest jednym z 26 nadleśnictw w Polsce, w którym realizowany jest pilotażowy projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe jest jednym z flagowych programów rozwojowych Lasów Państwowych. Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.

Projekt ma następujące zadania: zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę, redukcję emisji z obszarów podmokłych oraz magazynowanie węgla na składach drewna.

W Nadleśnictwie Ustroń projekt jest realizowany na terenie 90 wydzieleń drzewostanowych o łącznej powierzchni ponad 369 ha. Działania prowadzone na tym obszarze polegają przede wszystkim na:

  • podsadzeniach,
  • wykorzystywaniu odnowień naturalnych
  • wprowadzaniu odnowień poprzez promowanie siewu nasion - metody alternatywnej dla sadzenia, naśladującą przyrodę,
  • zalesienia,
  • wprowadzanie gatunków szybkorosnących
  • stosowanie rębni złożonych, czyli takich, które pozwalają na  pozostawienie części dojrzałego drzewostanu równocześnie z prowadzonymi odnowieniami.

 Wszystkie te działania pozwolą na dodatkową absorpcję CO2.

Zasoby leśne w następstwie fotosyntezy są naturalnym zbiornikiem węgla w postaci organicznej.  Oznacza to, że im więcej węgla organicznego zostanie zmagazynowanego w leśnych ekosystemach poprzez  specjalnie dedykowane działania w gospodarce leśnej, tym mniej będzie go w postaci dwutlenku węgla w atmosferze.

Leśne Gospodarstwa Węglowe są programem pilotażowym, który ma zweryfikować , które z podejmowanych działań są najbardziej efektywne. Efektem programu mają  być jednostki dwutlenku węgla JDW i stworzenie rynku  dla podmiotów gospodarki narodowej, objętych systemem ETS (Europejski System Handlu Emisjami),na którym mogłyby kupować od LP jednostki dwutlenku węgla pochłanianego przez zasoby leśne.

 

Więcej informacji na stronie CKPŚ oraz na stronie Lasów Państwowych