Aktualności Aktualności

Finał wiosennych odnowień

Ponad 63 ha młodego lasu posadzą tej wiosny leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń podczas odnowień. Na terenie 14 leśnictw zostanie posadzonych w sumie około 360 tys. sztuk sadzonek.

Wiosna w lesie to okres prowadzenia intensywnych prac hodowlanych, przede wszystkim z zakresu sadzenia drzew. Na te prace leśnicy używają dwóch określeń: odnowienie lasu, czyli ponowne wprowadzanie sadzonek na powierzchnię leśną i zalesienie, czyli wprowadzanie lasu na grunt dotychczas nieleśny (np. rola).  Największy udział gatunkowy wśród wszystkich sadzonek, stanowiły w tym roku: buk ( 147 tys.), świerk (53 tys.) i jodła ( 38 tys.).  Te proporcje oddają  skład gatunkowy, w kierunku którego systematycznie od ponad 3 dekad  są przebudowywane drzewostany w Nadleśnictwie Ustroń.  Co roku podczas odnowień  ustrońscy leśnicy sadzą także inne gatunki iglaste i liściaste dostosowane do danego siedliska:  dęby ,olchy, jawory , modrzewie, sosny, wiązy oraz lipy . Z myślą o dzikich zwierzętach i ptakach do drzewostanów jest wprowadzana również domieszka drzew owocowych, takich jak: czereśnia ptasia, jabłoń dzika i grusza pospolita.    

W tym roku Nadleśnictwo Ustroń bierze udział w projekcie realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, związanym z restytucją  jarzęba brekinii (Sorbus Torminalis) , jednego z najbardziej zagrożonych gatunków drzew leśnych w Polsce. Zgodę na wprowadzenie sadzonek do środowiska naturalnego wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.  W  dziesięciu nadleśnictwach : Kędzierzyn, Namysłów, Prószków, Turawa, Opole, Katowice,  Kłobuck , Koszęcin, Rudy Raciborskie i Ustroń  zostało posadzonych tej wiosny w sumie 3212 okazów  jarzęba brekinii.  Nasiona do wyprodukowania sadzonek zostały pozyskane z okazów rosnących na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, a następnie wyselekcjonowane przez Leśny Bank Genów Kostrzyca. Produkcję sadzonek powierzono Szkółce Leśnej Woleństwo w Nadleśnictwie Ustroń.  Na Śląsku Cieszyńskim 100 sadzonek tego gatunku trafiło do Leśnictwa Pruchna. Jarząb Brekinia najlepiej czuje się w miejscach nasłonecznionych, na żyznych siedliskach, w towarzystwie dębów, lip i grabów. Jako jedyny rodzimy jarząb osiąga wysokość dwudziestu (a rekordziści ponad trzydziestu) metrów, dorastając do górnego piętra drzewostanu. Kwiaty pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Jarząb brekinia zaczyna owocować dopiero w wieku 15 lat. Od tego czasu owoce pojawiają się co 3 lata we wrześniu i są chętnie spożywane przez ptaki. Nasiona przelegują w glebie ponad rok – to jeden z powodów, dla których drzewo to niemal wyginęło. Nie sprzyjało mu również użytkowanie lasów na dużych zrębach zupełnych, na których zwarte młodniki sosnowe i świerkowe tłumiły spontanicznie pojawiające się siewki, wymagające dużej ilości światła. Brekinia naturalnie występuje w południowej, środkowej i zachodniej Europie, na Kaukazie i w Azji Mniejszej, Iranie oraz w północnej Afryce. W Polsce osiąga północno-wschodnią granicę zasięgu.Wprowadzane w ramach programów restytucji kępy tego gatunku mają umożliwić wzajemne zapylanie się i naturalne rozprzestrzenianie się w środowisku.

Wiosna to także czas  na  wykonanie poprawek i uzupełnień. Prace te prowadzone są na uprawach leśnych założonych w ubiegłych latach, na których wystąpiły  szkody, np. w wyniku żerowania  zwierzyny czy też na skutek oddziaływania przymrozków lub wysokich temperatur. W to miejsce  wprowadzane jest nowe drzewko. Poprawka jest okazją do regulacji składu gatunkowego młodego pokolenia lasu, zwiększenia różnorodności gatunkowej oraz podniesienia możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów.